Distrugerea / nimicirea insectelor şi rozãtoarelor în Republica Moldova, tel. 740927 | Уничтожение / истребление грызунов и насекомых в Республике Молдова, тел. 740927 | Insects and rodents destruction / extermination in Republic of Moldova, tel. 740927 | Уничтожение / истребление грызунов и насекомых в Республике Молдова, тел. 740927
Narod
Google
Web belnis.yandex.ru
  
Уничтожение / истребление грызунов и насекомых в Республике Молдова, тел. 740927

1. Vizitati sectiunea <COMANDA> pentru a chema un specialist DDD sau pentru sugestii, propuneri, doleante.

2. Vizitati sectiunea <CONTACT> pentru a ne contacta, de asemeni veti gasi schema de acces catre oficiul BELNIS SRL si o poza a intrarii in cladire.

3. Vizitati sectiunea <PRODUSE & SERVICII> pentru a afla despre tipurile de servicii oferite de BELNIS SRL.

4. Vizitati sectiunea <LINK-URI> pentru a face schimb de bannere sau lunk-uri.Servicii de Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare.
Услуги по Дезинсекции, Дезинфекции, Дератизации.
Disinfection, Disinsectization, Deratization services.


Romanian version     În profilaxia şi combaterea bolilor transmisibile, Dezinsecţia şi Deratizarea fac parte alãturi de Dezinfecţie (prescurtat D.D.D), din arsenalul luptei în focar, în jurul acestuia şi întreruperea cãilor de transmitere a germenilor patogeni. Ştiut fiind faptul cã lupta ştiinţificã impotriva bolilor microbiene şi parazitare nu se poate concepe fãrã o combatere a rezervoarelor şi vectorilor ce participã la difuzarea diferitelor maladii rezultã cã este imperios necesarã executarea lucrãrilor D.D.D.

Russian version     При профилактике и борьбе с передающимися болезнями, Дезинсекция и Дератизация в месте с Дезинфекцией (коротко Д.Д.Д.)принадлежат, к арсеналу по борьбе в очагах, вокруг них и блокировки путей их заражения патологических зародышей. Известно что научная борьба против микробических и паразитарных болезней не может быть задумана без борьбы с резервуарами и векторами участвующими в распространении разных болезней, возникает острая потребность в проведении Д.Д.Д. мероприятий.
® © All rights reserved, "BELNIS" S.R.L. Designed by [ KullDox ]
Hosted by uCoz